งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมาและวิสัยทัศน์

 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2004 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ทั้งการออกตั๋ว การจัดทัวร์ท่องเที่ยว และการจองโรงแรม จากการได้เป็นตัวแทนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงทำให้ทีมผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท มีสัมพันธภาพอย่างดียิ่งกับสายการบินหลักๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเสร็จสรรพครบวงจรในที่เดียว กับทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุดเป็นเป้าหมายหลัก

บริการ
 การให้บริการของบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัดมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกรอบกฏเกณท์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกทั้งยังมีเงินทุนสำรอง (ชำระเต็มจำนวน) กับ องค์กร IATA (International Air Transport Association) โดยมีเลขอนุมัติคือ 353 0717 1 จากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีมากกว่า 25 ปี และทีมงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กรเป็นอย่างดี ทำให้การบริการของบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจจากลูกค้ามากมาย ซึ่งการบริการที่เกิดจากความเข้าใจลูกค้านี้เอง ทำให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายหลักนั้น เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กลับสู่องค์กรของท่าน โดยเน้นย้ำความโปร่งใสในการทำงาน และแนวทางความเป็นไปได้ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของท่าน

การบริการของ แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่
  1. - การสำรองที่นั่งและการจัดเส้นทางการเดินทาง
  2. - การออกบัตรโดยสาร
  3. - การใช้ธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์
  4. - การจัดการประชุม สัมมนา การประชุมท่องเที่ยว และการจัดการเดินทางแบบหมู่คณะโดยมีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
  5. - การท่องเที่ยวส่วนตัว
  6. - การจัดส่งเอกสาร
  7. - การขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ
 หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มความต้องการของท่าน และพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างสูงสุด หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ต่อไปนี้


โทรศัพท์  : (+66) 2 249 4911 ต่อ 120, 121, 122,  123, 131
มือถือ  : (+66) 86  329-2395, (+66)  86  305-0697
แฟกซ์  : (+66)  2249-4977
อีเมล์  : [email protected]  , [email protected]  ,  [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................