งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ญี่ปุ่น คิวชู ซากุระ ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุด 6วัน 4คืน
ญี่ปุ่น... คิวชู ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุด "เกาะใต้สีชมพู ฤดูชมซากุระ" 6วัน 4คืน เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ – วัดรูริโคจิ เป็นวัดของศาสนาพุทธในเมืองยามากูจิ – สะพานแขวนยูเมะ สะพานแขวนที่ยาวและสูงที่สุดในโลก – บ่อน้ำแร่จิโคกุ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา – หมู่บ้านยุฟุอิน ชมการสาธิตการทำกระดาษสา – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าอินาริที่โด่งดังที่สุด (T_ID : 179) Goal Groups
Start Date End Date Price Book Now
20 March 2018 25 March 2018 49,900


.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................