งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ขอวีซ่าประเทศกานา
GHANA VISA

GENERAL REQUIREMENTS

     Visa application forms are obtainable from the Consulate of the Republic of Ghana, Bangkok or can be downloaded online. Forms must be completed, in CAPITAL LETTERS, handwritten or typed, and submitted with the following:
     • Six (6) passport-size photographs.
     • Letter of recommendation from Applicantsโ€™ Employers/Sponsors. (Business users only)
     • Letter of Employment
     • Letter of guarantee from parents/guardians of applicants under 18 years.
     • Letter of invitation from Ghana (business users only).
     • Copy of Marriage/Engagement Certificate (spouses of Ghanaian nationals only).
     • Air ticket (return) or Certificate of ticket itinerary.
     • Passport “ it must be valid for at least 6 months.
     • Certificate of Immunization against Yellow Fever.
     • Confirmation of Hotel Booking from Ghana.
     In accordance with International Sanitary Regulations, all persons entering Ghana are requested to have a valid immunization against Yellow Fever. The certificate is valid for a period of ten (10) years beginning ten (10) days after the date of first vaccination.

     Applicants are required to submit their passports together with the completed application forms and documents at least 2 weeks before the time that they propose to travel in order to avoid any inconveniences.

VISA FEES
     -  (Urgent 1 working day 3,900 Baht)
     -  (Normal 5 working day 3,000 Baht)

(Service fee is 800 baht when issue ticket with travel click and 1,000 baht without ticket)
Single or Transit Visa

(Valid for Three (3) months)
U.S. $ 40.00
Multiple Entry Visa

(Valid for Six (6) months)
U.S. $ 80.00

     • Visa application fees are non-refundable
     • At the request of an applicant, an additional fee shall be paid for an expedited / emergency service within the same day
     • Personal and company cheques are not acceptable, payment must be made in form of cash only.

OFFICE OF THE CONSULATE OF GHANA
     The Consulate office is open to the general public from Mondays through Fridays, 9:30 am to 3:30 pm, except Thai official public holidays.
For more information on the Consular Affairs please contact the following.
Tel.: +662-6415214
Fax : +662-6415215
Website : www.ghanaconsulate-thailand.com
E-mail : [email protected]
You can also visit the Consulate office at:
976 Promsuan Building, Rimklongsamaem Road, Huay Kwang Bangkapi, Bangkok 10320, Thailand

 * หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น

  โทรศัพท์  : (+66) 2249 4911 ต่อ 120,  121,  122,  123
  มือถือ  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  แฟกซ์  : (+66)  2249-9977
  อีเมล์  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................